Оглас за пријем у радни однос на неодређено време – спремач/спремачица

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време – спремач/спремачица

Дом здравља “Рума” објављује оглас за пријем у радни однос на неодређено време за два извршиоца на радном месту спремач/спремачица у просторијама у којима се пружају здравствене услуге....