ДУЖНОСТИ ПАЦИЈЕНАТА

  1. За време лечења и остваривања здравствене заштите у установи, пацијенти су дужни да се придржавају општих аката здравствене установе о условима боравка и понашања у њој.

2. У случају да пацијент захтева да прекине лечење и поред упозорења докторамедицине, односно доктора стоматологијена могуће последице због овакве одлуке дужан је да о томе да писмену изјаву.

3. Пацијент је дужан да при остваривању здравствене заштите у установи:
– активно учествује при заштити, очувању и унапређењу свог здравља
– у потпуности информише надлежног здравственог радника о истинитим подацима о свом здравственом стању;
– придржава се упутсва и предузима мере прописане терапије од стране надлежног здравственог радника

Дужности пацијената

  1. За време лечења и остваривања здравствене заштите у установи, пацијенти су дужни да се придржавају општих аката здравствене установе о условима боравка и понашања у њој.

2. У случају да пацијент захтева да прекине лечење и поред упозорења докторамедицине, односно доктора стоматологијена могуће последице због овакве одлуке дужан је да о томе да писмену изјаву.

3. Пацијент је дужан да при остваривању здравствене заштите у установи:
– активно учествује при заштити, очувању и унапређењу свог здравља
– у потпуности информише надлежног здравственог радника о истинитим подацима о свом здравственом стању;
– придржава се упутсва и предузима мере прописане терапије од стране надлежног здравственог радника