МИСИЈА

Као установа примарне здравствене заштите кроз своју дугогодишњу традицију увек смо стремили ка вишем и бољем квалитету.
Мултидисциплинарним приступом обезбеђује се професионалност, стручност и објективност руководства и запослених, гарантујући најбољу могућу здравствену услугу која је:

*  универзална, значајна и једнака
*  сигурна и безбедна за пацијенте и запослене
*  у складу са применом најсавременијих протокола.

ВИЗИЈА

Руководство и запослени су посвећени пружању савремених стандарда здравствених услуга својим пацијентима са визијом друштва у коме грађани имају свест, знање и ставове о заштити и унапређењу здравља и превенцији фактора ризика уз:

*  пуну посвећеност принципима континуираног побољшања квалитета,
*  унапређење свих нивоа превентивних активности,
*  континуирану обуку свих запослених,
*  обезбеђивање континуираног побољшања техничких услова увођењем
    напредних технологија,
*  успостављање стратешке сарадње целокупног друштва у интересу
    очувања и унапређења заштите здравља становништва