МЕНАЏМЕНТ

др стом. Јелена Стојанац Мрачевић

др стом. Јелена Стојанац Мрачевић

Директор

дипл.ецц. Мирјана Маринковић

дипл.ецц. Мирјана Маринковић

Помоћник директора за економско-финансијске послове

ВМС Милица Орошњак

ВМС Милица Орошњак

Главна сестра