Путинци

Адреса: 22400 Путинци, Иво Лоле Рибара бр.11

Телефон: 022/441-578

РАДНО ВРЕМЕ:

Понедељак – Петак: 07:00 – 13:30

Служба опште медицине:

Др мед. Горан Перић- шеф здравствене станице

Мед. сестра Весна Каран

Мед. сестра Славица Аврамовић

Огранак апотека:

Лукић Љиљана – фармацеутски техничар

Стоматолошка служба:

Др стом. Јадранка Перић

Илинка Бабић, зубни техничар

Хртковци

Адреса: 22427 Хртковци, Школска бр.6

Телефон: 022/455-015

РАДНО ВРЕМЕ:

Понедељак – Петак: 07:00 – 13:30

Служба опште медицине :

Др мед. Стеван Станисављевић

Мед. сестра Светлана Шурлан

Патронажна сестра:

Мед. сестра Марина Ходак

Огранак апотека:

Андреа Зорић, дипломирани фармацеут

Ивана Лулић, фармацеутски техничар

Стоматолошка служба:

Др стом. Јадранка Перић

Бабић Илинка, зубни техничар

Платичево

Адреса: 22420 Платичево, Лале Јаница бр.2

Телефон: 022/451-018

РАДНО ВРЕМЕ:

Понедељак – Петак: 07:00 – 13:30

Служба опште медицине:

Др мед. Жаклина Михајловић

Мед. сестра Љубица Јаковљевић

Стоматолошка служба :

Др стом. Марко Козлина

Јовић Невенка, зубни техничар

Огранак апотека:

Васић Небојша – фармацеутски техничар

Кленак

Адреса: 22424 Кленак, Мачванска бр.4

Телефон: 022/445-004

РАДНО ВРЕМЕ:

Понедељак – Петак: 07:00 – 13:30

Служба опште медицине :

Др мед. Предраг Тодић

Мед. сестра Мира Добрић

Патронажа:

Мед. сестра Ходак Марина

Стоматологија:

Др стом. Марко Козлина

Јовић Невенка, зубни техничар

Добринци

Адреса: Борковачка 4, 22412 Добринци

Телефон: 022/453-266

РАДНО ВРЕМЕ:

Понедељак: 07:00 – 13:30

Уторак: 07:00 – 13:30

Среда: 07:00 – 13:30

Четвртак: 13:30 – 20:00

Петак: 07:00 – 13:30

Служба опште медицине :

Др мед. Снежана Јефтић

Мед. сестра Љубица Новоселац

Вогањ

Адреса: 22429 Вогањ, Румска бр.1

Телефон: 022/448-510

РАДНО ВРЕМЕ:

Понедељак: 07:00 – 13:30

Уторак: 07:00 – 13:30

Среда: 13:30 – 20:00

Четвртак: 07:00 – 13:30

Петак: 07:00 – 13:30

Служба опште медицине :

Др мед Владимир Маричић

мед. сестра Нада Рикановић

Буђановци

Адреса: 22421 Будановци, Пинкијева бр.2

Телефон: 022/447-219

РАДНО ВРЕМЕ:

Понедељак: 07:00 – 20:00

Уторак: 07:00 – 20:00

Среда: 07:00 – 20:00

Четвртак: 07:00 – 20:00

Петак: 07:00 – 20:00

Служба опште медицине :

Др мед. Антић Снежана

Мед. сестра Нада Божић

Никинци

Адреса: 22422 Никинци, Војводе Мишића 1 

Телефон: 022/443-234 

РАДНО ВРЕМЕ:

Понедељак: 07:00 – 13:30

Уторак: 13:30 – 20:00

Среда: 07:00 – 13:30

Четвртак: 07:00 – 13:30

Петак: 07:00 – 13:30

Служба опште медицине :

Др мед Зорица Гавриловић, специјалиста опште медицине

Мед. сестра Радмила Веселиновић

Витојевци

Адреса: Д.Обрадовића 135

 

Телефон:

РАДНО ВРЕМЕ:

Понедељак: 07:00 – 10:00

Уторак: 07:00 – 10:00

Среда: 13:30 – 16:30

Четвртак: 07:00 – 10:00

Петак: 07:00 – 10:00

Служба опште медицине :

Др мед. Јелена Радин

Мед. сестра Милица Илић

Грабовци

Адреса: Главна 1

 

Телефон:

РАДНО ВРЕМЕ:

Понедељак: 10:30 – 13:30

Уторак: 10:30 – 13:30

Среда: 17:00 – 20:00

Четвртак: 10:30 – 13:30

Петак: 10:30 – 13:30

Служба опште медицине :

Др мед. Јелена Радин

Мед. сестра Милица Илић

Мали Радинци

Адреса: Иришка 2

Телефон:

РАДНО ВРЕМЕ:

Понедељак: 07:00 – 09:00

Уторак: 07:00 – 09:00

Среда: 07:00 – 09:00

Четвртак: 07:00 – 09:00

Петак: 07:00 – 09:00

Служба опште медицине :

Др мед. Ана Ћировић

Мед. сестра Радмила Радановић Хусар

Краљевци

Адреса: Вељкова бб

Телефон:

РАДНО ВРЕМЕ:

Понедељак: 10:00 – 13:30

Уторак: 10:00 – 13:30

Среда: 10:00 – 13:30

Четвртак: 10:00 – 13:30

Петак: 10:00 – 13:30

Служба опште медицине :

Др мед. Ана Ћировић

Мед. сестра Радмила Радановић Хусар

Стејановци

Адреса: Фрушкогорска 17

Телефон:

РАДНО ВРЕМЕ:

Понедељак: 07:00 – 11:00

Уторак: 07:00 – 11:00

Среда: 07:00 – 11:00

Четвртак: 07:00 – 11:00

Петак: 07:00 – 11:00

Служба опште медицине :

Др мед. Тања Видаковић

Мед. сестра Братислава Јовановић

Павловци

Адреса: Фрушкогорска 2

Телефон:

РАДНО ВРЕМЕ:

Понедељак: 11:30 – 13:30

Уторак: 11:30 – 13:30

Среда: 11:30 – 13:30

Четвртак: 11:30 – 13:30

Петак: 11:30 – 13:30

Служба опште медицине :

Др мед. Тања Видаковић

Мед. сестра Братислава Јовановић

Жарковац

Адреса: Доситеја Обрадовића 2

Телефон:

РАДНО ВРЕМЕ:

Понедељак: 07:00 – 11:00

Уторак: 11:30 – 13:30

Среда: 07:00 – 11:00

Четвртак: 11:30 – 13:30

Петак: 07:00 – 11:00

Служба опште медицине :

Др мед. Јелица Маричић

Мед. сестра Мара Бакић

Доњи Петровци

Адреса: Станка Закоћа 2

Телефон:

РАДНО ВРЕМЕ:

Понедељак: 11:30 – 13:30

Уторак: 07:00 – 11:00

Среда: 11:30 – 13:30

Четвртак: 07:00 – 11:00

Петак: 11:30 – 13:30

Служба опште медицине :

Др мед. Јелица Маричић

Мед. сестра Мара Бакић

Телефони служби:


Хитна служба: 194, 479 - 506

Дечији диспанзер: 473 - 130

Општа пракса: 471 - 220

Дежурна служба: 069 / 643 - 513

Апотека – Вељка Дугошевића: 479 - 641

Центар за превенцију: 022/479-349

E-маил: czp.dzruma@gmail.com

Телефони


Централа: 022/471-220

Секретаријат: 022/479-365

Фаx: 022/473-855; 471-764

E-маил:  dzruma@mts.rs

Адреса:


Рума, Орловићева бб