Дом здравља “Рума” спроводи мере примарне здравствене заштите у општини Рума. Установа данас представља заокружену радну целину у просторном, кадровском и техничко-технолошком садржају. У потпуности је обезбеђена квалитетна здравствену заштита у службама централног објекта у граду и у здравственим станицама и амбулантама на територији насељних места општине Рума у областима опште медицине, здравствене заштите жена, здравствене заштите деце, поливалентне патронаже, стоматолошке здравствене заштите, хитне медицинске помоћи, лабораторијске дијагностике, рендген дијагностике, кућног лечења и здравствене неге, медицине рада, пнеумофтизиолошке заштите, хигијенско-епидемиолошке заштите, физикалне медицине и рехабилитације, интерне медицине, офтамологије, неуропсихијатрије, дерматовенерологије, оториноларингологије и медицинског снабдевања.

Са кадровским потенцијалом успешно одговара најсложенијим пословима примарне здравствене заштите са медицинском услугом високог стандарда, како опште медицинском тако и специјалистичком.Тежиште рада установе је усмерено на превентивне мере здравствене заштите преко система саветовалишта у службама које су у пуној функцији с циљем да се болест открије и спречи. Велика пажња се посвећује стручном усавршавању здравственог особља, без чега нема ни напретка.

Историјат

Дом здравља је основан 1930 године уз новчану помоћ Рокфелерове фондације, др Андрије Штампара и др Лазе Марковића. Проширењем потреба Дом Здравља је своју делатност обављао на више места у граду:
– Главна зграда – Иванова улица
– Општа пракса – Иванова улица
– Лабораторија – Иванова улица
– Диспанзер за жене са породилиштем – Иванова улица
– Апотекарска служба – Вељка Дугошевића
– АТ диспанзер – Вељка Дугошевића
– ЗС медицине рада – Орловицева
– Зубна служба и офтамолошка служба – на Брегу
– Дечији и Школски диспанзер – у Главној улици
– Ноћна дежурна служба, поливалентна патронажна служба
– и хигијенско-епидемиолошка служба – прва зграда, данашње обданиште

Годинама је расла и сазревала та идеја до коначне реализације:
-Из потребе да све службе буду под једним кровом при цему би услуге пацијенентима биле квалитетније и брже
-Из потребе да се оснују нове службе диспанзерског типа и типа саветовалишта
-Из потребе оснивања службе физикалне медицине и рехабилитације што би смањило огромне трошкове који се издвајају за ту сврху

Одакле тако смела идеја да се сагради јединствен Дом Здравља што је изискивало страховито велики организациони напор и (за сва времена) огомна материјална стедства:
-Из потребе да се смање огромни трошкови одржавања остарелих и ненаменских објеката на више места у граду
-Из потребе да се побољшају сви нивои хигијенских услова рада самог особља и пружања услуга пацијентима
-Из потребе да би све службе предвидене Законом о здравственој заштити имале довољно простора за рад

Радови су довршени током 1976.год.
Дом Здравља је отворен 27.11.1976. године

Телефони служби:


Хитна служба: 194, 479 - 506

Дечији диспанзер: 473 - 130

Општа пракса: 471 - 220

Дежурна служба: 069 / 643 - 513

Апотека – Вељка Дугошевића: 479 - 641

Центар за превенцију: 022/479-349

E-маил: czp.dzruma@gmail.com

Телефони


Централа: 022/471-220

Секретаријат: 022/479-365

Фаx: 022/473-855; 471-764

E-маил:  dzruma@mts.rs

Адреса:


Рума, Орловићева бб